Ống gió mềm các loại được phân thành 2 loại chính:

1. Loại có bảo ôn: Được dùng cho hệ thống cấp và hồi gió lạnh trong hệ thống điều hòa và mục đích chống cháy.

Các kích thước cơ bản như sau: DN100, DN150, DN200, DN250, DN300 và DN350

2. Loại không có bảo ôn: Được dùng cho hệ thống cấp và hồi khí thải và cấp gió tươi.

Các kích thước cơ bản như sau: DN100, DN150, DN200, DN250, DN300 và DN350


Ống gió

© 2016 VITDUCT.COM.VN | Design by SUNRISE