Đặc điểm sử dụng: 

- Dùng để chặn lửa trên đường ống gió với cơ cấu cầu nhiệt (cầu trì tự chảy)

- Được lắp trực tiếp trên đường ống cấp hoặc hồi.

Vật liệu màu sắc: 

- Được làm bằng tôn mạ kẽm hoặc Inox.

- Cầu trì có nhiệt độ tự chảy khoảng 70 độ C.

- Độ dày vật liệu và kích thước được chế tạo theo thiết kế hoặc yêu cầu của khách hàng


Van gió

© 2016 VITDUCT.COM.VN | Design by SUNRISE