Đặc điểm sử dụng: 

- Dùng để cách âm, cách nhiệt (nóng, lạnh).

- Được dùng cho bảo ôn đường ống, bồn bể, vách tiêu âm.

Vật liệu và mầu sắc: 

- Được từ bông khoáng có mầu sắc vàng hoặc trắng.

- Có tỷ trọng: 10, 20, 32 và 40 Kg/m3 và độ dày là 25 hoặc 50 mm. loại có mặt bạc hoặc không.Tiêu âm và vật liệu tiêu âm

© 2016 VITDUCT.COM.VN | Design by SUNRISE