- Địa điểm xây dựng: Thành Phố Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa

- Chủ đầu tư: Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa

- Tổng mức đầu tư: 560 tỷ đồng

- Qui mô: Khách sạn 4 sao – Với 27.000 m2 sàn xây dựng.

- Hạng mục tham gia thi công:

  • Hệ thống điều hòa thông gió
  • Hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động
  • Hệ thống quản lý toàn nhà (BMS)
  • Hệ thống kiểm soát vào ra (ACCC)
  • Hệ thống LAN/TEL

Dự án tiêu biểu

© 2016 VITDUCT.COM.VN | Design by SUNRISE