Cổ bạt được dùng để kết nối giữa quạt gió, FCU... và ống gió, Làm giảm dung chấn, độ ồn giữa thiết bị và đường ống.

 

Được chế tạo bằng bạt loại có đầu bích hoặc không có đầu bích, hình vuông hoặc tròn theo thiết kế

Ống gió

© 2016 VITDUCT.COM.VN | Design by SUNRISE