Dự án HATECO Hoàng Mai

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần HATECO Hà Nội

Nhà thầu điều hòa không khí và thông gió: Công ty CP Đầu tư Xây lắp và Thương mại Việt Nam

Dự án tiêu biểu

© 2016 VITDUCT.COM.VN | Design by SUNRISE