Mô tả:

Được dùng để làm cầu trì nhiệt cho hệ van Chặn lửa, dập lửa trong hệ thống thông gió.

Đặc tính kỹ thuật:

Với nguyên lý hoạt động, khi trên đường ống xảy ra cháy nhiệt độ môi trường tăng lên khoảng 72 đến 90 độ C. Thì cầu trì nhiệt tự chảy làm đóng van chặn lửa (FD) lại, cách ly khu vực xảy ra cháy và chống cháy lan sang khu vực khác.

Thông số kỹ thuật:

- Nhiệt độ tự chảy: 72 độ C +/- 5%

 

 

 

Van gió

© 2016 VITDUCT.COM.VN | Design by SUNRISE