Ống gió chông cháy đạt EI: V-DK:EI...

Sản xuất: Việt Nam

LIÊN HỆ

Điện thoại: (+84) 0983 625 429

Email: contact@vitduct.com.vn

Sản xuất: Ống thông gió, van gió, cửa gió. Lò xo chống rung giảm chấn các loại. Cung cấp, thi công Hệ thống điều hòa không khí và thông gió

Thi công lắp đặt các hệ thống ME cho các tòa nhà và nhà máy công nghiệp

* ỐNG GIÓ CHỐNG CHÁY EI30/45/60/120/180: V-DK:EI...

                           

     

           

* CHI TIẾT CẤU TẠO ỐNG GIÓ CHỐNG CHÁY: Xem chi tiết tại trang 7 của Catalogue VITDUCT: Tại Đây

Sản xuất

Ống gió, van gió, cửa gió

Thi công lắp đặt

hệ thống ME, nhà máy

Liên hệ hotline

0979 625 629/ 0983 625 429

Email

contact@vitduct.com.vn